Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

6-Embedded systems

Studiegidsnr:1513FTIESY
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Simon Sleutel
Eric Paillet
Koen Lostrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Opdrachten die kaderen in het ontwerpen en uitwerken van ingebedde systemen.

Volgende aspecten kunnen aan bod komen:

  • verantwoording microcontroller/hardware (performantie, verbruik)
  • gebruik van  interfaces voor randapparatuur (uart, spi, i2c,…)
  • embedded software  gebruik/ontwerp (os, kernel, drivers, real time, onderhoudbaarheid, …)
  • testability
  • low power technieken
  • Embedded linux
  • hardware ontwerp (vhdl) van interfaces
  • Actuator en sensor interfacing
  • Meettechnieken voor embedded systemen