Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

6-Distributed Systems

Course Code :1515FTIDSS
Study domain:Electronics
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Johann Marquez-Barja
Nina Slamnik-Krijestorac
Seilendria Ardityarama Hadiwardoyo

3. Course contents *

Distributed system models

 

Communication

 • Inter process communication
 • Remote Invocation
 • Indirect communication

 

Fundamental models

 • Naming 
 • Security

 

Paradigmas

 • P2P
 • Object based systems
 • Distributed file systems
 • Web based systems
 • Coordination based systems
 • Mobile ubiquitous computing
 • Distributed multimedia systems

 

Distributed exercises

 • Sockets
 • RMI/RPC
 • Naming
 • Discovery
 • Protocols

Project implementation