5-Infrastructuur en beveiliging

Studiegidsnr:1516FTIIEB
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Netwerkarchitectuur (1507FTINWA)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Van Landeghem
Rafael Berkvens
Thomas Janssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. De verschillende componenten van een modern netwerk worden stelselmatig onderzocht met als doel bestaande netwerken te kunnen analyseren en nieuwe netwerken te bouwen.

2. Er wordt gestreefd naar hiërarchisch gestructureerde netwerken die bovendien veerkrachtig zijn en fouten of onderbrekingen zoveel mogelijk opvangen.

3. Vervolgens worden de beveiliginsaspecten in moderne netwerken diepgaand geanalyseerd om aanvallen af te kunnen weren en bedrijfszekere netwerken te kunnen bouwen en onderhouden.

4. In een laatste stap komen ook telefonienetwerken en hun connection oriented structuren aan bod om de QoS aspecten hiervan en traffic engineering toe te kunnen passen.