Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

4-Geavanceerde programmeertechnieken

Studiegidsnr:1519FTIAPT
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Marc Ceulemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Basis Principes van Java
  • Standard Library
  • Generics
  • Basis Design Patterns
  • Project