Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

5-Mobile Communication

Course Code :1520FTIMOB
Study domain:Electronics
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:24
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Maarten Weyn
Stijn Denis

3. Course contents *

Lectures:

  • Introduction to the course structure, the various technologies that will be discussed and the relevant standardization bodies.
  • WBAN: Wireless Body Area Networ
  • RFID
  • WPAN: Wireless Personal Area Networks (Sub 1 Ghz, Zigbee, ISA100.11a, Bluetooth, ...)
  • WLAN (performance and security)
  • WWAN and 2th, 3th en 4th generation mobile communicatie
  • LPWAN: Sigfox, LoraWAN, NB-IoT
  • Satellite communication and navigation
  • MobileIP, 6LoWPAN