Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

1-Basis digitale elektronica 1

Studiegidsnr:1527FTIBDE
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Lostrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je leert wat combinatorische en sequentiële logische schakelingen zijn en welke functies gerealiseerd kunnen worden met digitale basiscomponenten (poorten, flip-flops,..) of gerealiseerd kunnen worden in programmeerbare logica.

In een aantal practicumsessies leer je in concrete opdrachten hoe je digitale schakelingen kan modelleren met een hardwarebeschrijvingstaal, hoe je hun gedrag kan simuleren met een computerprogramma, hoe je ze kan realiseren in programmeerbare logica (PLD) en hoe je de werking van het gerealiseerde systeem kan evalueren.