Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

4-Computerarchitectuur en besturingssystemen 1

Studiegidsnr:1532FTICPA
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Joachim Denil
Simon Sleutel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

COMPUTERARCHITECTUUR

•    De functies en de werking van de verschillende onderdelen van een computersysteem
o    Chapter 3: A Top-Level View of Computer Function and Interconnection 
o    Chapter 4: Cache Memory
o    Chapter 5: Internal Memory Technology
o    Chapter 6: External Memory
o    Chapter 7: Input/Output
o    Chapter 8: Operating System Support

•    De inwendige structuur en werking van de processor (cpu)
o    Chapter 12: Instruction Sets: Characteristics and Functions
o    Chapter 13: Instruction Sets: Addressing Modes and Formats
o    Chapter 14: Processor Structure and Function
o    Chapter 15: Reduced Instruction Set Computers (RISCs)

•    De technieken om de processor snelheid/efficiëntie te verhogen
o    Chapter 16: Instruction-Level Parallelism and Superscalar Processors
o    Chapter 17: Parallel Processing
o    Chapter 18: Multicore Computers
o    Chapter 19: General-Purpose Graphic Processing Units 

BESTURINGSYSTEMEN

o     Chapter 2:  Operating System Overview

•    Processen
o     Chapter 3      Process Description and Control
o     Chapter 4       Threads
o     Chapter 5       Concurrency: Mutual Exclusion and Synchronization
o     Chapter 6       Concurrency: Deadlock and Starvation

•    Geheugen
o     Chapter 7       Memory Management
o     Chapter 8       Virtual Memory

•    Taakverdeling
o     Chapter 9       Uniprocessor Scheduling
o     Chapter 10     Multiprocessor and Real-Time Scheduling

•    Input/output  en bestandsbeheer
o     Chapter 11       I/O Management and Disk Scheduling
o     Chapter 12       File Management

•    Gevorderde topics
o     Chapter 13       Embedded Operating Systems
o     Chapter 15       Operating System Security
o     Chapter 18       Distributed Process Management
o     Chapter 19       Overview of Probability and Stochastic Processes
o     Chapter 20       Queueing Analy