Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

4-Computerarchitectuur en besturingssystemen 2

Studiegidsnr:1533FTICPA
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Simon Sleutel
Peter Hellinckx
Eric Paillet
Koen Lostrie

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

•   Opdrachten/oefeningen Computerarchitectuur
o    werking van de core mbv microcontroller-kit
o    werking van de periferie mbv microcontroller-kit
o    interne werking van processor adhv vhdl-modellen  

•   Opdrachten/oefeningen Besturingssystemen
o   tasks, mutexen, ...

•  Microcontroller- Project 
o    uitwerken van een project waarbij de onderstaande aspecten aan bod kunnen komen:
           embedded programming
           periferie (actuatoren, sensoren)
            scheduling
            taskmanaging
            mutex, semaphoren
            rtos