Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

5-Software Design

Course Code :1534FTISOD
Study domain:Computer Science
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:The student has passed 2-Object Oriented Programming (1503FTIOOP)
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Ali Anwar
Jens de Hoog

3. Course contents *

Software design process with UML

Software design patterns

Design of graphical user interface