Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

3-Data Structures

Course Code :1535FTIDAT
Study domain:Computer Science
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:The student has passed 2-Object Oriented Programming (1503FTIOOP)
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Ali Anwar
Thomas Cassimon

3. Course contents *

Efficiency of algorithms

Standard algorithms for sorting, searching, inserting, deleting, and merging

Standard data structures: stack, queue, list, hash table, trees and graphs

Introduction to relational databases