Maattheorie

Studiegidsnr:1600WETMAT
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor Multivariate calculus, Discrete wiskunde EN parallel opnemen met Kanstheorie en statistiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)Werner Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende zaken komen aan bod:

 • Meetbare ruimten
 • Maatruimten
 • De Borelstam en de Lebesguemaat op R^n
 • Meetbare en elementaire afbeeldingen
 • De Lebesgue-integraal
 • De ruimten L^p(Omega,A,mu)
 • Convergentiestellingen

En indien tijd over:

 • Gelijkmatige integreerbaarheid
 • De Radon-Nikodymafgeleide
 • Produktmaten
 • Convoluties van maten