Representatietheorie

Studiegidsnr:1600WETRPT
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor Groepen en ringen en Lineaire algebra en meetkunde OF ingeschreven in Educatieve master Wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Representatie theorie heeft tot doel alle mogelijke symmetrie-operaties te bepalen van een gegeven groep. Voor een eindige groep is deze informatie bevat in de zogenaamde character-tabel. We bewijzen de belangrijkste resultaten in character theorie, zoals volledige reduceerbaarheid van representaties, orthogonaliteit-relaties voor characters, en Frobenius reciprociteit voor inductie en restrictie ten opzichte van deelgroepen. Verder leren we groep-theoretische informatie te halen uit de character-tabel, zoals het bepalen van alle mogelijke normaaldelers van de groep.