Inleiding wetenschappelijk werk

Studiegidsnr:1700PSWIWW
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dimitri Mortelmans
Olivier Chandesais
Wim Christiaens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Instaptoets PSW (onderdelen: wiskunde, logisch denken, academisch Nederlands en motivatie
  • Wetenschapsmodellen & Wetenschappelijkheid
  • Wetenschappelijke bronnen + Privacy + Ethiek van de wetenschap
  • Bibliotheekintroductie
  • Informatie en statistieken zoeken en beoordelen
  • Cijfers zoeken en beoordelen + data zoeken en online analyse
  • Plagiaat + Feedback instaptoets
  • Refereren en citeren (in APA 6th stijl)
  • Endnote
  • Structureren en schrijven - Visualiseren