Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:1700PSWKLO
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Kwalitatieve onderzoeksmethoden kan pas gevolgd worden na het behalen van een credit voor Kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dimitri Mortelmans
Olivier Chandesais
Elke Claessens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van de cursus Kwalitatieve onderzoekstechnieken is de studenten inzicht te geven in kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarbij wordt gefocust op de onderzoekscyclus van het niet-kwantitatieve sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaande van de voorbereiding, de dataverzameling, de analyse tot de (schriftelijke en mondelinge) rapportering.

Hoewel de klemtoon in het vak ligt op kwalitatief onderzoek in het algemeen wordt tevens dieper ingegaan op bijzondere varianten zoals het houden van focusgroepen of het uitvoeren van een mixedmethods onderzoek.