Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Kwantitatieve onderzoeksmethoden (deel 2)

Studiegidsnr:1700PSWKO2
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel Neels
Jorik Vergauwen
Olivier Chandesais

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van de cursus Kwantitatieve onderzoeksmethoden is de studenten inzicht te geven in het kwantitatief onderzoek. Daarbij wordt gefocust op de onderzoekscyclus van het kwantitatieve sociaal-wetenschappelijk onderzoek met nadruk op de voorbereiding en de dataverzameling.

INHOUD:

Voorstelling van de kwantitatieve onderzoekscyclus
Probleemstelling & onderzoeksvragen
Experimenten en quasi-experimenten
Surveys (offline en online) opzetten
Kwantitatief meten en Vragen stellen
Validiteit en betrouwbaarheid
Soorten steekproeven
Wegen van steekproeven
Non Respons en Validatie
Database & database management
Secundaire analyse, Inhoudsanalyse, Meta-analyse, …
Trends & APC modellen
Life Tables, Attritie, Verblijfsduur