Kwantitatieve onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:1700PSWKOM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel Neels
Jorik Vergauwen
Olivier Chandesais
Celine Missoorten
Jana Van Wymeersch
Wim Schepers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van de cursus Kwantitatieve onderzoeksmethoden is de studenten inzicht te geven in het kwantitatief onderzoek. Daarbij wordt gefocust op de onderzoekscyclus van het kwantitatieve sociaal-wetenschappelijk onderzoek met nadruk op de voorbereiding en de dataverzameling.

INHOUD:

Voorstelling van de kwantitatieve onderzoekscyclus
Probleemstelling & onderzoeksvragen
Experimenten en quasi-experimenten
Surveys (offline en online) opzetten
Kwantitatief meten en Vragen stellen
Validiteit en betrouwbaarheid
Soorten steekproeven
Wegen van steekproeven
Non Respons en Validatie
Database & database management
Secundaire analyse, Inhoudsanalyse, Meta-analyse, …
Trends & APC modellen
Life Tables, Attritie, Verblijfsduur