Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Leeronderzoek communicatiewetenschappen II

Studiegidsnr:1700PSWLC2
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Leeronderzoek II Communicatiewetenschappen kan pas gevolgd worden indien een credit werd behaald voor leeronderzoek I of als leeronderzoek I deel uitmaakt van je huidig studieprogramma.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Van Aelst
Heidi Vandebosch
Charlotte De Backer
Karolien Poels
Timothy Robeers
Raymond Harder
Elke Claessens
Jasper Vanhaelemeesch
Celine Missoorten
Wim Schepers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een communicatiewetenschappelijk onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen.

Tijdens Leeronderzoek II moeten de studenten in de meeste leeronderzoeken volgende fasen doorlopen:

  • Data-analyse Dit kan zowel de kwantitatieve verwerking van survey-gegevens zijn als de verwerking van kwalitatief onderzoeksmateriaal (interviewtranscripts, observatieverslagen, beeldanalyse).
  • Rapportering De studenten schrijven in groep een rapport over de probleemstelling, het opzet, de uitvoering en de analyse van hun leeronderzoek. Tevens trekken ze uit hun onderzoek de nodige conclusies. Indien het onderzoek extern is aangebracht, staan de studenten soms ook in voor de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek (vb. op een persconferentie).  De resultaten van het leeronderzoek worden mondeling gepresenteerd op het bachelorcongres en de posterbeurs.