Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Leeronderzoek politieke wetenschappen I

Studiegidsnr:1700PSWLP1
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Kan pas gevolgd worden indien een credit werd behaald voor Inleiding tot de politicologie, Statistiek I en II, Kwantitatieve en Kwalitatieve onderzoeksmethoden
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Van Aelst
Jan Boon
Jorg Kustermans
Koen Verhoest
Elke Claessens
Babette Gommers
Pieter Verheyen
Zeger Verleye
Michiel De Vydt
Rikkert Horemans
Frédérique Six

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een politicologisch onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen.

Tijdens Leeronderzoek I doorlopen de studenten meestal volgende fasen:

  • Theoretisch uitwerken van het inhoudsdomein en de probleemstelling van het onderzoek (met onder meer literatuurstudie);
  • Instrumentkeuze en -constructie. In overleg met de begeleider ontwerpen de studenten de nodige instrumenten voor het onderzoek. Dit kan onder meer gaan over het opstellen van vragenlijsten, maar ook het gebruik van andere dataverzamelingstechnieken;
  • Dataverzameling. De studenten zijn hier nauw bij betrokkken door bijvoorbeeld het verzenden van vragenlijsten, afnemen van interviews, coderen van mediadata, ... .