Leeronderzoek politieke wetenschappen II

Studiegidsnr:1700PSWLP2
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Leeronderzoek II Politieke Wetenschappen kan pas gevolgd worden indien een credit werd behaald voor leeronderzoek I of als leeronderzoek I deel uitmaakt van je huidig studieprogramma.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Van Aelst
Jan Boon
Jorg Kustermans
Koen Verhoest
Elke Claessens
Babette Gommers
Pieter Verheyen
Zeger Verleye
Michiel De Vydt
Rikkert Horemans
Frédérique Six

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een politicologisch onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen.

Tijdens Leeronderzoek II moeten de studenten in de meeste leeronderzoeken volgende fasen doorlopen:

  • Data-analyse Dit kan zowel de kwantitatieve verwerking van survey-gegevens zijn als de verwerking van kwalitatief onderzoeksmateriaal (interviewtranscripts, observatieverslagen, beeldanalyse).
  • Rapportering De studenten schrijven in groep een rapport over de probleemstelling, het opzet, de uitvoering en de analyse van hun leeronderzoek. Tevens trekken ze uit hun onderzoek de nodige conclusies. Indien het onderzoek extern is aangebracht, staan de studenten soms ook in voor de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek (vb. op een persconferentie).  De resultaten van het leeronderzoek worden mondeling gepresenteerd op het bachelorcongres en de posterbeurs.