Leeronderzoek Sociologie I

Studiegidsnr:1700PSWLS1
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Leeronderzoek I sociologie kan pas gevolgd worden indien credits behaald werden voor statistiek I, statistiek II, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en inleiding tot de sociologie
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nathalie Vallet
Peter Van Aelst
Jonas Wood
Marjolijn De Wilde
Sarah Marchal
Sylvie Van Dam
Elke Claessens
Michelle Bylemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een sociologisch onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen.

Tijdens Leeronderzoek I doorlopen de studenten meestal volgende fasen:

  • Theoretisch uitwerken van het inhoudsdomein en de probleemstelling van het onderzoek (met onder meer literatuurstudie);
  • Instrumentkeuze en -constructie. In overleg met de begeleider ontwerpen de studenten de nodige instrumenten voor het onderzoek. Dit kan onder meer gaan over het opstellen van vragenlijsten, maar ook het gebruik van andere dataverzamelingstechnieken;
  • Dataverzameling. De studenten zijn hier nauw bij betrokkken door bijvoorbeeld het verzenden van vragenlijsten, afnemen van interviews, coderen van mediadata, ... .