Leeronderzoek Sociologie II

Studiegidsnr:1700PSWLS2
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Leeronderzoek II Sociologie kan pas gevolgd worden indien een credit werd behaald voor leeronderzoek I of als leeronderzoek I deel uitmaakt van je huidig studieprogramma.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nathalie Vallet
Peter Van Aelst
Jonas Wood
Marjolijn De Wilde
Sarah Marchal
Sylvie Van Dam
Elke Claessens
Michelle Bylemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een sociologisch onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen.

Tijdens Leeronderzoek II moeten de studenten in de meeste leeronderzoeken volgende fasen doorlopen:

  • Data-analyse Dit kan zowel de kwantitatieve verwerking van survey-gegevens zijn als de verwerking van kwalitatief onderzoeksmateriaal (interviewtranscripts, observatieverslagen, beeldanalyse).
  • Rapportering De studenten schrijven in groep een rapport over de probleemstelling, het opzet, de uitvoering en de analyse van hun leeronderzoek. Tevens trekken ze uit hun onderzoek de nodige conclusies. Indien het onderzoek extern is aangebracht, staan de studenten soms ook in voor de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek (vb. op een persconferentie). De resultaten van het leeronderzoek worden mondeling gepresenteerd op het bachelorcongres en de posterbeurs.