Logica en wetenschapskritiek

Studiegidsnr:1700PSWLWK
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Logica en Wetenschapskritiek kan pas gevolgd worden nadat een credit behaald werd voor Inleiding tot de Filosofie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Leuridan
Thomas Lodewyckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een inleiding in (voornamelijk) de klassieke propositielogica:

- Wat is logica? Wat is formele logica?

- Argumenten

- Soorten inferenties: correct vs niet-correct, deductief vs niet-deductief, formeel correct vs niet-formeel correct

- Het taalschema van de propositiecalculus

- Bewijzen in de propositiecalculus

- Propositielogica uitgebreid met een relevante implicatie

- Vertaling van eenvoudige Nederlandse zinnen naar een formele taal en omgekeerd

- eventueel: Kennismaking met de klassieke predikatenlogica

 

 

Wetenschapsfilosofie en filosofie van de sociale wetenschappen

- Wat is wetenschapsfilosofie?

- Het doel van wetenschap: realisme, intellectualisme, strikt pragmatisme, ruim pragmatisme

- Causaliteit: enkele belangrijke onderscheiden, verschillende theorieën van causaliteit, focus op het interventionisme (James Woodward), eventueel: uitweiding over methoden voor causale ontdekking.

- Verklaring: enkele belangrijke onderscheiden, verschillende theorieën van verklaring, focus op causale verklaring (James Woodward)

- Beleid: 1) valkuilen bij het gebruik van wetenschappelijke causale kennis in beleid (op basis van het werk van Nancy Cartwright en Menno Rol; casus: TINP en BINP, twee voedselhulpprogramma's van de Wereldbank); 2) welke andere determinanten hebben een invloed op beleid? (op basis van het werk van Bert Leuridan en Erik Weber; casus: de methodologie van het IARC, International Agency for Research on Cancer). Vanuit beide casussen wordt expliciet aandacht besteed aan multi- en transdisciplinariteit.