2-Industriële Chemie

Studiegidsnr:1704FTIICH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elsje Pauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Industriële anorganische chemie:
• De stikstofindustrie: stikstofmeststoffen, ammoniak, synthesegassen, salpeterzuur, …, toepassingen
• De zwavelindustrie: gedegen zwavel, zwavelzuur (dubbelcontactproces), toepassingen
• De fosforindustrie: fosfor, fosforzuur, fosformeststoffen, toepassingen
• Alkalizouten: natriumzouten (Solvay-sodaproces), kaliumzouten, chloorverbindingen, borax, toepassingen 
Petroleum/aardgas:
• Grondstoffen voor de industriële organische chemicaliën
• Ontstaan, opsporing, winning, exploitatie, vervoer van ruwe aardolie, aardgas
• Samenstelling van aardolie en aardgas
• Raffinage van ruwe aardolie (fractioneren, krakingsprocessen, reforming, …)
• Eindproducten:- benzine (octaangetal; driewegkatalysator)- diesel (cetaangetal)- kerosine- smeeroliën- bitumen

Bedrijfsbezoek : een studiebezoek aan een chemisch bedrijf behoort tot de mogelijkheden en laat de studenten toe de theorie aan de praktijk te toetsen (onder voorbehoud; niet mogelijk bij te grote groepen).