3-Fysische chemie

Studiegidsnr:1706FTIFCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christophe Vande Velde
Marina Crols

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Dit opleidingsonderdeel omvat een fenomenologische beschrijving van de fasenleer, gevolgd door de bespreking van een aantal voor ingenieurs onontbeerlijke wetmatigheden, zoals de kinetische gastheorie, reële gassen en condensatie ervan, vloeistofeigenschappen (viscositeit, oppervlaktespanning, emulsies) en tot slot de eerste hoofdwet van de thermodynamica en een algemene formulering van zijn toepassing in voor ingenieurs interessante systemen. Deze beschrijving leidt eveneens naar de kinetiek van reacties en de toepassing ervan in o.a. adsorptie.

Dit alles wordt ondersteund door een practicum, waarin een aantal van deze topics proefondervindelijk worden behandeld.