Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

4-Materiaalkunde

Studiegidsnr:1708FTIMAT
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jean-Pierre Smet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Opbouw en eigenschappen van metalen en legeringen.
  2. Verschillende fasen die een legering kan vertonen in functie van de samenstelling, temperatuur en afkoelsnelheid met behulp van fasediagrammen. 
  3. Wijziging in eigenschappen van metalen door aangepaste warmtebehandelingen. Specifieke toepassingen op het ijzer-koolstofdiagram.
  4. Inzichten in de diverse soorten roestvaste stalen met hun eigenschappen en toepassingen.