4-Fysische chemie

Studiegidsnr:1710FTIFCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christophe Vande Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel omvat een herhaling van de hoofdwetten van de thermodynamica, en de begrippen energie, enthalpie en entropie, en hun toepassing specifiek op chemische verbindingen en reacties. Dit leidt tot de definitie van reactiewarmten bij constant volume en constante druk, voor mengsels tot definitie van chemische potentiaal en activiteit, Gibbs' vrije energie en spontaniteit van reacties, fugaciteit van gassen, eigenschappen van oplossingen en colligatieve eigenschappen.