3-Massa- en energiebalansen

Studiegidsnr:1711FTIMEB
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nick Daems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel leert de student kennismaken met het domein van de chemische ingenieurstechnieken. Hierbij wordt in hoofdstuk 2 gestart met het belang van verschillende eenhedenstelsels en dimensieloze kentallen (omrekenen van getallenvergelijkingen, dimensie-analyse (Buckingham p-methode), interpolaties, ...).

In hoofdstuk 3 leert de student massabalansen te berekenen. Hierbij wordt aandacht besteed aan volgende aspecten: enkelvoudige en opeenvolgende fysische bewerkingen, beperkend reagens, overmaat, chemisch evenwicht, conversiegraad, recycle- en bypassbewerkingen, once-through balans, overall balans, ...

Na de balansen over massa, komen de energiebalansen in hoofdstuk 4 aan bod. Verschillende energiebalansen worden behandeld: E-balansen over voelbare warmte, E-balansen bij faseveranderingen en E-balansen over mengen, verdunnen en oplossen. Via oefeningen past de student deze aspecten toe op isotherme en adiabatische processen/reactoren.

Tijdens de laatste sessies wordt van de student verwacht dat hij/zij in staat is om de verschillende onderdelen van de cursus te recombineren.