4-Overzicht van de bioprocessen

Studiegidsnr:1712FTIBIO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thomas Dobbeleers
Marina Crols
Lennert Dockx
Karina Seguel Suazo

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De theoriecursus behandelt een aantal cases van toegepaste microbiologie/biokatalyse en licht vandaaruit de basisprincipes van de biochemie en microbiologie toe.

Dit omvat ondermeer een overzicht van de belangrijkste biomoleculen (eiwitten, suikers, nucleïnezuren en vetten) en een korte inleiding tot moleculaire biologie.

In het cursusdeel over microbiologie komen ondermeer volgende onderwerpen aan bod:

  • microbiële variatie: bacteria, archaea, eukaryoten en virussen
  • celstructuur
  • microscopie
  • samenstelling van voedingsbodems
  • groeimechanismen- en basiswetmatigheden
  • meten van groei en controle van groei
  • biofilms
  • metabolisme

Daarnaast houden een aantal gastsprekers uit het onderzoek en het bedrijfsleven een lezing over specifieke toepassingen van bioprocessen en staat er ook een bedrijfsbezoek op de planning.

Tijdens het praktijkgedeelte worden een aantal microbiële technieken aangeleerd, zoals microscopie, bereiding van voedingsbodems, teltechnieken, sterilisatietechnieken, enttechnieken, opstellen van een groeicurve en microbiologisch wateronderzoek.