6-Kwaliteit, veiligheid, milieu en energiebeleid

Studiegidsnr:1715FTIKVM
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Iris Cornet
Filip Deberdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus vormt een algemene inleiding tot de kwaliteitssystemen, milieuzorgsystemen, het veiligheids-/welzijnsbeleid en rationeel energiebeleid zoals die in moderne chemische ondernemingen worden toegepast. Centraal staat de kennismaking met een aantal typische begrippen, internationale normen en gestandaardiseerde methodes en toepassingen. Onder meer wordt aandacht besteed aan modern kwaliteitsmanagement, kwaliteitscontrole, de kwaliteitsnorm ISO-9001, welzijnsbeleid, risico's van chemische producten, transport van chemische producten, procestechnische veiligheid en arbeidsveiligheid, duurzaam ondernemen en rationeel energiegebruik. Wetgevingen e.d. op vlak van kwaliteit, welzijn, milieu en energie worden eveneens behandeld.

De cursus voorziet eveneens in een bedrijfsbezoek.