5-Warmte- en massaoverdracht

Studiegidsnr:1716FTIWMO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft 3-Massa- en energiebalansen (1711FTIMEB) reeds opgenomen in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Breugelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Warmteoverdracht
* Basisvergelijkingen: 1ste en 2de wet van Fourier
* Eendimensionale stationaire conductie: vlakke, cilindrische en sferische wanden
* Convectieve randfenomenen: warmteoverdrachts- en warmtedoorgangscoëfficiënt
* Stationaire conductie met inwendige warmteproductie
* Niet stationaire conductie: eendimensionale en multidirectionele systemen
* Convectie: bondig overzicht (inwendige en uitwendige gedwongen convectie, natuurlijke convectie)
* Warmtewisselaars: praktische aspecten en berekening

Massaoverdracht
* Basisvergelijkingen: 1ste en 2de wet van Fick, totale massaoverdracht
* Stationaire massaoverdracht
* Niet-stationaire diffusie
* Convectieve massaoverdracht: massaoverdrachtscoëfficiënten; modellen voor massaoverdracht aan een grensvlak; analogie warmte- en massaoverdracht
* Massaoverdracht met chemische reactie