6-Petrochemie

Studiegidsnr:1718FTIPCP
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elsje Pauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Uit de grote waaier van de industriële organisch-chemische processen moet noodzakelijkerwijze een verantwoorde selectie gemaakt worden. Het zwaartepunt bij de bestudering wordt gelegd op het hoe en waarom van de processen: synthese van basisgrondstoffen, aardolie-raffinageprocessen en petrochemische processen.