6-Scheidingstechnologie: theorie en simulatie

Studiegidsnr:1719FTISDT
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3- Massa- en energiebalansen (1711FTIMEB) of neemt 3-Massa- en energiebalansen (1711FTIMEB) op in zijn/haar studieprogramma
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristof Verhulst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Scheidingstechnologie: Theorie

Industriële installaties zijn opgebouwd uit een logische opeenvolging van eenheidsbewerkingen. De studie van de eenheidsbewerkingen die instaan voor de opzuivering van chemicaliën vormt de basis van dit opleidingsonderdeel. De studie omvat voor de meest gebruikte scheidingsmethoden een vermelding van de meest voorkomende apparaattypen en een gedetailleerde bespreking van de basistheorie en de berekeningsprocedure van deze apparatuur. De cursus wordt aangevuld met oefeningen waarin deze ontwerp- en berekeningsmethoden ingeoefend kunnen worden. 

Scheidingstechnologie: Simulatie

Veelal worden de hierboven vermelde berekeningen uiterst complex en uitgebreid, wat leidt tot het gebruik van simulatietechnieken. Simulatietechnieken, toegepast op problemen uit het domein van de scheidingstechnologie zijn daarom mee opgenomen in de cursus. De simulaties worden uitgevoerd aan de hand van een wereldwijd gekend en industrieel toegepast simulatiepakket, nl. Aspen Plus.