1-Algemene Chemie

Studiegidsnr:1720FTIACH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dorine Wambeke
Kristin Gysels
Marina Crols
Sven Janssens
Rosa Fucci

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt gestart met stoichiometrische berekeningen. Daarop volgt thermochemie. Er wordt voldoende aandacht besteed aan moleculaire geometrie en polariteit van moleculen. Gassen worden uitvoerig besproken en intermoleculaire krachten bij vloeistoffen en vaste stoffen komen aan bod. Tenslotte worden nog concentratiegrootheden besproken.

De theorielessen en de oefeningen sluiten nauw bij elkaar aan.

Tijdens de labosessies worden praktische proeven voorzien die zowel de basisvaardigheden aanleren als bepaalde aspecten uit de theoretische cursus illustreren: destillatie van wijn, omkristallisatie, dunnelaag chromatografie, identificatietechnieken, extractie, formulestoichiometrie en bepaling van de molaire massa van zuurstofgas.