6-Chemische procesregeling

Studiegidsnr:1721FTICPR
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jonas Hereijgers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

* Inleiding tot de chemische procesregeling (voorbeeld; begrippen en definities; P- en PI-regeling; stabiliteit).

 * Regeling door terugkoppeling (belangrijkste grootheden in de chemische procesindustrie; regelapparatuur; signaaltransmissie; regelkleppen en bedrijfskarakteristieken; P-, PI- en PID-regelaars en hun invloed; processchema's).

* Meetorganen of sensoren (begrippen en definities; temperatuur; druk- en drukverschil; volume- en massadebiet; niveau).