3-Analytische chemie

Studiegidsnr:1723FTIANC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Algemene Chemie (1725FTIACL of 1703FTIACH)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dorine Wambeke
Marina Crols
Attila Kovács

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie:

  • De klassieke nat-chemische analysemethoden worden behandeld (zuur-base-, redox-, neerslag- en complexometrische titraties). 
  • De elektrochemische analysetechnieken, waaronder potentiometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, voltammetrie en amperometrie worden behandeld.

In het labo worden verschillende types van titraties uitgevoerd (zuur-basetitraties, neerslagtitraties, complexometrische titraties, redoxtitraties).