5-Analytische chemie

Studiegidsnr:1724FTIANC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Analytische chemie (1723FTIANC)
Contacturen:80
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pieter Billen
Kristin Gysels
Serge Tavernier
Lukasz Pazdur
Sven Janssens
Trang Bui Thi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verschillende chromatografische  en elektrochemische analysetechnieken  krijgen in dit opleidingsonderdeel ruime aandacht. Na behandeling van de fundamentele principes van deze technieken wordt dieper ingegaan op de technische aspecten en praktische toepassingen. Concreet worden volgende onderdelen behandeld:

 1. Chromatografische Analyse 
  1. Algemene aspecten chromatografische scheiding
  2. Gaschromatografie
  3. HPLC
  4. Gelpermeatiechromatografie
  5. Ionenchromatografie
 2. Spectroscopie
  1. Algemene aspecten: licht
  2. UV/VIS
  3. FTIR en NIR
  4. X-stralen: XRF en XRD
  5. ICP technieken
 3. Practica 
 4. Analytisch project 

Practica: De studenten maken kennis met drie types analysetechnieken, en bouwen noodzakelijke laboratoriumvaardigheden op. De studenten kiezen minstens één proef uit elk van de drie onderdelen; Spectrofotometrische technieken, Chromatografische technieken, Elektrochemische technieken. De verschillende mogelijke proeven worden aangereikt. 

Analytisch project: Studenten voeren een vooraf gedefinieerd project met industriële relevantie uit in groep. Het doel van de projecten is toepassing van opgedane kennis/ervaring m.b.t. analytische technieken in het oplossen van een ingenieursprobleem.