2-Algemene Chemie

Studiegidsnr:1725FTIACL
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:100
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dorine Wambeke
Kristin Gysels
Linda Beenaerts
Marina Crols
Lukasz Pazdur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de theoretische cursus 2-Algemene Chemie worden de hoofdstukken oplossingen, chemische kinetica en chemisch evenwicht besproken. De inzichten over chemisch evenwicht worden dan toegepast op zuur/base evenwichten en oplosbaarheids- en complexvormingsevenwichten.

In een ander hoofdstuk worden de basisbegrippen van de chemische thermodynamica aangeleerd.

In het deel elektrochemie wordt het onderscheid gemaakt tussen een galvanische en een elektrolysecel. Toepassingen zoals batterijen, brandstofcellen, corrosie, industriële elektrolyseprocessen worden besproken.

Theorie en oefeningen die tijdens de hoorcolleges worden gegeven sluiten nauw aan.
 
Tijdens de labosessies worden praktische proeven voorzien die bepaalde aspecten uit de theoretische cursus illustreren zoals: thermochemie, bereiden van oplossingen, reactiekinetiek, chemisch evenwicht,  neerslagen/complexen,  buffers en pH-metingen, titratie van HCl, redoxtitratie,  elektrochemie.