Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminarie politieke wetenschappen

Studiegidsnr:1800PSWSPW
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:1800PSWSPW Seminarie politieke wetenschappen kan pas gevolgd worden indien een credit behaald werd voor Inleiding Wetenschappelijk Werk.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Audrey Vandeleene

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De thema's van het seminarie variëren jaarlijks. Er worden parallel twee seminaries aangeboden met elk dezelfde opbouw en evaluatiestandaarden, maar met een inhoudelijk verschillende klemtoon.