Seminarie sociologie

Studiegidsnr:1800PSWSSO
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:1800PSWSSO Seminarie sociologie kan pas gevolgd worden indien een credit behaald werd voor Inleiding Wetenschappelijk Werk.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Luc Goossens
Peter Raeymaeckers
Frederic Vandermoere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Gezamenlijke lectuur van een of meerdere, nader te bepalen basisteksten.
- Begeleide uitwerking van een individueel thema en werkstuk.