Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie

Studiegidsnr:1900PSWIMI
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Lore Van Praag
Dirk Vanheule
Walter Nonneman
Hilde Greefs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Inleidende les – Migratieparadigma: een sociologische benadering - Lore Van Praag
 • Migratieparadigma: een historische benadering - Hilde Greefs
 • Migratieparadigma: een juridische benadering - Dirk Vanheule
 • Migraties Zuid-Zuid: Chinezen in Afrika en Afrikanen in China - Ching Lin Pang
 • Migratieparadigma: een economische benadering – Walter Nonneman
 • Allerzielen – geen les
 • Arbeidsmarkt en integratie - Walter Nonneman
 • Integratieparadigma: een juridische benadering – Dirk Vanheule
 • Gezondheid en integratie - Hanne Apers
 • Onderwijs en integratie – Lore Van Praag
 • Klimaatmigratie – Lore Van Praag
 • Finaal debat – Lore Van Praag