Sociologie van de religie

Studiegidsnr:1900PSWSOR
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert Verschraegen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus ‘sociologie van religie’ biedt een inleiding in de ‘sociologie van religie’.  Volgende elementen zullen in de colleges aan bod komen:

-       Een beknopte inleiding op de concepten en de methoden die door verschillende wetenschappen worden gebruikt om het verschijnsel van de religie te benaderen. Hierbij wordt uiteraard de klemtoon gelegd op de eigenheid van de menswetenschappelijke en van de sociologische benadering en op het onderscheid met, b.v., de filosofische en de theologische benaderingen (hoofdstuk 1 van het handboek)

-       Een beknopt overzicht van het ontstaan van de sociologie van religie, in de historische en intellectuele context van de Verlichting en van de klassieke sociologie (Weber, Durkheim, Tocqueville) (hoofdstuk 2 van het handboek)

-       Een vergelijking tussen de grote wereldreligies op het vlak van hun gods-, mens- en wereldbeeld. Daarna volgt een vergelijking in de tijd van de verschillende gedaanten die het christendom heeft aangenomen in de loop van de eeuwen en een bespreking van het proces van "secularisatie". (hoofdstukken 3, 4 en 5)

-       Aandacht voor de interactie tussen verschillende aspecten van de religie (haar spiritualiteit, haar rituele en andere communicatieprocessen, haar cultuur, diverse vormen van religieuze participatie) en de samenleving in haar geheel. (hoofdstukken 7 en 8)

-       Bespreking van de interne organisatie van de religie als gemeenschap en overzicht van de opties die ter zake genomen werden en worden (b.v. Kerk of Sekte?) en waarom.. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de spanningen en  de toenadering tussen religies (Hoofdstuk 9)

-       Inleiding op de dikwijls delicate relatie tussen religie, samenleving en politiek. Hierbij wordt ook speciale aandacht besteed aan de verhouding tussen religie en mensenrechten (Hoofdstuk 10)