5-Biomoleculen

Studiegidsnr:1901FTIBML
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Wijnants
Marina Crols

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de opleiding gestart die eigen is aan en noodzakelijk is voor de ingenieur biochemie. De inhoud omvat een eerste kennismaking met de belangrijke verbindingen die door de levende natuur gesynthetiseerd worden en die men kortweg biomoleculen noemt. Vervolgens worden kinetiek, inhibitie, mechanismen, structuren en regulaties van de biologische katalysatoren of de enzymen besproken. Tot slot komen de biochemische analyse- en scheidingstechnieken van proteïnen uitgebreid aan bod.

Tijdens de labozittingen zal men kennis maken met de analytische bepalingen van biomoleculen. Men zal tevens een aantal scheidingstechnieken eigen aan de biochemie uitvoeren. Tot slot worden er enzymatische testen gedaan waaronder de enzymkinetiek.