5-Polymeren

Studiegidsnr:1902FTIPLM
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Linda Beenaerts
Serge Tavernier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Het eerste deel van deze cursus polymeren bespreekt de structuur, materiaaleigenschappen en toepassingen van de thermoplasten, thermoharders en elastomeren.  Eveneens worden de polymerisatiemechanismen, polymerisatietechnieken en verwerking tot eindproducten behandeld.
  • Het tweede deel behandelt de structuur en eigenschappen van polymeren:
    • Opbouw, massaverdeling, samenstellingsverdeling en stereochemische aspecten.
    • Thermodynamische eigenschappen van polymeren
    • Afgeleide fysicochemische basiseigenschappen
    • Fysicochemische basiskarakterisering