5-Gene Technology

Studiegidsnr:1903FTIGTE
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Dries
Thomas Dobbeleers
Lennert Dockx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *