6-Bioreactoren

Studiegidsnr:1904FTIBRE
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Iris Cornet
Marina Crols
Lennert Dockx
Waut Broos

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus Bioreactoren maakt deel uit van de bioproceskunde. Dit is het aanwenden van kwantificerende methodes in het ontwerpen, bestuderen en uitvoeren van bioprocessen op technische schaal. De industriële bioprocessen worden onderverdeeld in de processen die in bioreactoren doorgaan en in de daaropvolgende biochemische scheidingstechnieken. Het zuiver technisch gedeelte van het ontwerp is dikwijls vergelijkbaar aan dat voor chemische processen. De sterke wisselwerking van het ontwerp met biologisch-biochemische factoren maakt er echter wel een aparte discipline van.

In deze cursus worden het modelleren van enzymatische en microbiële bioreacties bestudeerd. Vooral de kinetiek, maar ook massa- en warmteoverdrachtsverschijnselen in bioreactoren komen aan bod. Naast de voornaamste toegepaste modellen wordt uitvoerig aandacht besteed aan het modelleerproces en de procesoptimalisatie. Engineering in bioprocessen wordt toegepast in de industriële biotechnologie, de milieutechnologie met in het bijzonder de waterzuivering, en de voedingsindustrie.

Het practicum bestaat enerzijds uit 2 labosessies van 4u waar in groep gewerkt wordt aan experimenten rond de zuurstofoverdrachtsparameters kLa en de verblijftijdsdistributie in bioreactoren. Anderzijds zijn er 6 computerzittingen van 2u voorzien waar de student in concrete toepassingen de bioreacties zal modelleren en simuleren met gebruik van Matlab. De student gebruikt de verworven competenties om de data die bekomen werden in de labosessies verder te kwantificeren en modelleren.