6-Metabolisme

Studiegidsnr:1905FTIMTB
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 5-Biomoleculen (1901FTIMBL) of neemt 5-Biomoleculen (1901FTIMBL) op in zijn/haar studieprogramma, met uitzondering van studenten in het schakel- of voorbereidingsprogramma IW Biochemie
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marina Crols

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een inleiding tot het metabolisme wordt het centraal metabolisme bestudeerd met reactiewegen zoals glycolyse & gluconeogenese, pentosefosfaat reactieweg, citroenzuurcyclus, elektronentransport en ATP synthese, vetzuurafbraak en -synthese en fotosynthese. Daarnaast wordt het microbieel metabolisme besproken. Met behulp van thermodynamische berekeningen wordt het inzicht in de microbiële fysiologie verdiept.