Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderwijskundige concepten 1A

Studiegidsnr:2000ASEELB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Leren en motiveren
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Jan T'Sas
Els Tanghe
Gytha Burman
Tania Van Passen
Eva Verlinden
Astrid Cerpentier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor het opleidingsonderdeel vertrekken we o.a. vanuit ervaringen in de Oriënteringsstage. De student krijgt een basispakket mee van leerinhouden rond drie thema’s: leerlingbegeleiding, school in een superdiverse samenleving en onderwijsontwerp en technologie. Dezelfde thema’s zullen later verder worden uitgebouwd in een volgend onderwijskundig opleidingsonderdeel. Alle onderwijskundige opleidingsonderdelen worden vormgegeven in team-teaching: het curriculum en dit specifieke opleidingsonderdeel werden door de betrokken lesgevers samen ontwikkeld en de lessen worden m.b.v. sequentieel team-teaching gegeven.

 

De concrete leerinhouden zijn:

Leerlingbegeleiding

 • Domeinen van leerlingenbegeleiding – Model van Geïntegreerde Zorg – Het zorgcontinuüm en Actoren in leerlingenbegeleiding;
 • Vlaamse regelgeving: M-decreet, het nieuwe ondersteuningsmodel, Decreet Leerlingenbegeleiding;
 • Kijken naar leerlingenbegeleiding vanuit 3 perspectieven;
 • Relevante kaders: Preventiepiramide, Universal Design for Learning UDL en redelijke aanpassingen, Handelingsgericht Werken (HGW), Herstelgericht en oplossingsgericht werken;
 • Verbindend communiceren met leerlingen en ouders;
 • Kijken voorbij het label, en het wettelijk kader van leerlingenbegeleiding.

School in een superdiverse samenleving

 • Wat is superdiversiteit en hoe uit die zich in de Antwerpse (school)context?
 • Diversiteitscompetenties en multiperspectiviteit
 • Intersectionaliteit, theorie van schaarste en structurentheorie
 • Verbindende communicatie
 • Pijlers van taalgericht vakonderwijs:
  • Het onzichtbare taalcurriculum in elk vak
  • Didactiek van dagelijks algemeen naar cognitief academisch taalgebruik
  • Schooltaal in schoolboek en instructie

Onderwijsontwerp en technologie

 • Het onderwijstechnologisch aanbod: welke technologieën staan ter beschikking van de leerkracht en hoe krijgen we er greep op? Welke vernieuwende pedagogisch-didactische tools zijn er? Hoe worden ze gebruikt? En hoe bevorderen ze het leren/lesgeven?
 • De onderwijstechnologische vraag: welke redenen zijn er om een bepaalde onderwijstechnologie te gaan gebruiken?