Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderwijskundige concepten 2 (1ste sem. Stadscampus)

Studiegidsnr:2000ASEOCB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Onderwijskundige concepten 1
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Elke Struyf
Paul Janssenswillen
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Gilberte Verbeeck
Els Tanghe
Caroline Van Der Bruggen
Tania Van Passen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden
Astrid Cerpentier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemeen • Professionalisering (CNO-aanbod, vakgroepwerking, leergemeenschappen …) Krachtige leeromgevingen • Moderne leertheorieën en hun toepassing in het onderwijs van vandaag • Metacognitie en de eindtermen leren leren • Kanteling van externe sturing naar zelfsturing, van substituerende doceerstijl naar kapitaliserende doceerstijl • Probleemoplossend leren • Begeleid zelfstandig leren Klasmanagement • Ordehandhaving en ordeherstel • De kracht van een positief klas- en schoolklimaat • Het model interpersoonlijk leraarsgedrag • Een eigen lerarenstijl ontwikkelen – subjectieve onderwijstheorie Leerlingbegeleiding • Uitdagingen met betrekking tot de realisatie van meer inclusief onderwijs • Bespreken van casussen School in diversifiërende context • Controversiële onderwerpen • Cultuurgebonden perspectieven en waardeordening • Talenbeleid: o Leerproblemen als taalproblemen, en hoe ermee om te gaan o Zeven pijlers van een talenbeleid o Een talenbeleidsplan opmaken, uitvoeren en evalueren School en professionaliserings-beleid • VOET(-beleid), vakoverstijgende vorming en projecten • Belangrijke aspecten: EDO, gezondheid, duurzaamheid, burgerschap … • Beleidsvoerend vermogen van scholen: beleidskaders toepassen op kernprocessen in een school (zorg, leerprocessen, organisatie, financieel beleid enz.) • Leergemeenschappen, gedeeld eigenaarschap • Kwaliteitszorg in het Vlaamse onderwijs: van eindtermen tot doorlichting (ROK, TOK) • Iteraties binnen kwaliteitsontwikkeling Onderwijsontwikkeling en -onderzoek • (Theoretische) modellen voor de integratie van ICT zijn er in onderwijs? Met opdracht voor groeistage X/Y • Educational engineering en task design