Masterproef

Studiegidsnr:2000FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Van Den Dries
Kurt Vanhoutte
Tom Paulus
Anke Brouwers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef handelt over een onderwerp dat verband houdt met één van de vakgebieden die binnen de masteropleiding Theater- en Filmwetenschap aan bod komen. De onderwerpen waaruit de student kan kiezen worden ieder jaar aangeboden op de website van de opleiding Taal- en Letterkunde.