Masterproef

Studiegidsnr:2000FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Kurt Vanhoutte
Tom Paulus
Timmy De Laet
Steven Jacobs
Gertjan Willems
Kristof van Baarle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De masterproef handelt over een onderwerp dat verband houdt met één van de vakgebieden die binnen de masteropleiding Theater- en Filmwetenschap aan bod komen. De onderwerpen waaruit de student kan kiezen worden ieder jaar aangeboden op de website van de opleiding Taal- en Letterkunde.